4.2 Sayidina Abu Bakar as Siddiq Menerima Islam

Sayidina Abu Bakar as Siddiq Menerima Islam

Orang pertama selain dari anggota rumah Rasulullah SAW yang beriman ialah Sayidina Abu Bakar as Siddiq.

Sabda Rasulullah Muhammad SAW

“Tidak seorang pun yang aku ajukan Islam kepadanya melainkan dia bertanya kepada aku melainkan Abu Bakar”

Karena sangat mengenali kepribadian Rasulullah, Sayidina Abu Bakar tidak bertanya apa pun. Dia langsung mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Berimanlah Sayidina Abu Bakar kepada sahabat baiknya sebagai seorang utusan Allah SWT. Hatinya yang sangat mencintai Nabi Muhammad saw sejak sebelum dakwah Islam, telah dapat melihat kebenaran. Kecerdikan akalnya dan kefasihan lidahnya tidak perlu dipersoalkan lagi. Dia sangat kenal siapakah Muhammad Bin Abdullah. Seorang yang sangat benar dan tidak pernah bahkan tidak akan bercakap melainkan yang benar.

Setelah hatinya menerima kebenaran dari Tuhan dan Rasul-Nya, Sayidina Abu Bakar merasa sangat bertanggungjawab untuk menyampaikannya kepada seluruh manusia. Dia mempergunakan segenap pengaruh, kedudukan dan kepercayaan masyarakat kepadanya untuk membawa manusia kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hasil kebijaksanaanya dalam berdakwah, banyak pemuda bangsawan Quraisy memeluk Islam. Di antaranya Sayidina Usman dan Sayidina Zubair Bin Awwam. Ketika itu Sayidina Zubair bin Awwam baru berusia 16 tahun.

Sahabat yang menerima Islam di melalui Sayidina Abu Bakar adalah Sayidina Saad bin Abi Waqqas. Ketika Sayidina Saad masuk Islam, ibunya bersumpah untuk tidak mau bercakap bahkan tidak mau makan dan minum. Dia bersikap begitu supaya Sayidina Saad keluar lagi dari agama Islam. Tetapi Sayidina Saad tetap dengan imannya. Akhirnya ibunya kembali makan dan minum.

Kemudian Sayidina Abdul Rahman bin Auf juga memeluk Islam di tangan Sayidina Abu Bakar, diikuti oleh Sayidina Talhah bin Ubaidillah. Merekalah yang disebut golongan as-Sabiqunal Awwalun yang telah menjadi Sahabat Utama Rasulullah Muhammad saw. Mereka semua masuk Islam di tangan Sayidina Abu Bakar. Tidak mengherankan apabila iman Sayidina Abu Bakar di sisi Allah dan Rasul adalah lebih berat dari iman seluruh manusia.

Sabda Rasulullah

“Kalaulah ditimbang iman umat ini dengan iman Abu Bakar, niscaya iman Abu Bakar lebih berat.”

Begitulah kedudukan Sayidina Abu Bakar dalam Islam. Dengan kekuatan iman yang dimilikinya dia mampu menarik orang lain kepada Islam. Malah semua sahabat yang Islam di tangannya adalah pemuda bangsawan yang mewakili kabilah masing-masing.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Motivasi dan Konsultasi