English | Indonesia

8.1 Rasulullah Berdakwah Kepada Kabilah Dari Luar Mekah

8.1 Rasulullah Berdakwah Kepada Kabilah Dari Luar Mekah

Apabila Rasulullah saw melihat betapa kaum Quraisy tetap keras hati terhadap kebenaran, Baginda mulai mengalihkan sasaran dakwah kepada kabilah Arab yang lain. Apabila mereka datang ke Mekah di musim haji, Rasulullah mendatangi mereka satu demi satu. Rasulullah saw berharap akan ada salah satu kabilah yang mau beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka yang akan menjadi tapak kekuatan perjuangan Baginda nantinya. Rasulullah saw telah menemui kabilah demi kabilah. Baginda berdakwah mereka agar beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kemana saja Rasulullah saw pergi, ada seorang lelaki senantiasa mengikuti Baginda. Setelah Rasulullah saw berdakwah, dia akan berdakyah juga. Dia akan mengatakan, “Muhammad berbohong dan dia adalah seorang penipu besar bahkan seorang ahli sihir. Kami sudah lama menghadapinya dan kami tentu lebih mengenalinya.”

Rasulullah saw tidak memperdulikan segala tuduhan orang itu. Baginda terus melaksanakan tanggungjawabnya memperkenalkan Tuhan dan kebenaran kepada manusia. Rupa-rupanya orang itu adalah Abu Lahab, salah seorang paman Baginda dan pemimpin Quraisy yang paling berpengaruh.

Berkat kesabaran dan kegigihan Rasululah saw, Bani So’soah telah menerima Islam. Mereka yakin Rasulullah saw pasti akan dapat mengalahkan seluruh kabilah Arab. Mereka sepakat untuk masuk Islam dan mempertahankan Rasulullah saw dengan pedang-pedang mereka. Mereka memang sebuah kabilah yang terkenal kuat dan digeruni. Ketua mereka telah datang bertemu dengan Rasulullah saw dan memberitahu bahwa mereka semua akan masuk Islam dan akan membela perjuangan Rasulullah saw tetapi dengan satu syarat.

Baginda bertanya, “Apakah syarat itu?”

Ketua Bani So’soah menjawab, “Selepas ketiadaan Rasulullah saw nanti, kepimpinan diserahkan kepada saya.”

Rasulullah saw bersabda:

“Ini urusan Allah, Allah memilih siapa yang Dia kehendaki dan kesudahan itu hanya untuk orang yang bertaqwa.”

Karena Rasulullah saw tidak dapat menerima syarat itu, Ketua Bani So’soah dan kaumnya membatalkan niat mereka untuk masuk Islam. Dia melihat, melalui Rasulullah saw dan agama Islam, dia mempunyai peluang menguasai bangsa Arab. Demikianlah Rasulullah saw telah mengajarkan kepada umatnya bahwa Kebenaran dan Iman bukan barang perniagaan yang dapat diperjual belikan. Prinsip tidak boleh dikorbankan demi mendapatkan dukungan orang. Apabila Bani So’soah pulang, mereka menceritakan hal itu kepada orang tua yang merupakan penasihat dalam kabilah mereka.

Lelaki tua itu berkata, “Kamu telah terlepas dari satu perkara yang sangat besar yang tiada gantinya! Apakah kamu tidak mengetahui bahwa ini adalah zaman kedatangan seorang Nabi dari Bani Ismail! Setakat ini belum ada lagi orang lain dari Bani Ismail yang mengaku sebagai Nabi! Kenapa kamu semua tidak menerima dakwahnya?”

Demikianlah kehendak Allah SWT. Dia memberi pertunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Bukan rezeki Bani So’soah untuk menjadi tapak perjuangan Rasulullah saw. Kalau mereka menerima Islam, tentulah mereka yang akan menjadi Ansar.