English | Indonesia

8.2. Aus Dan Khazraj Menerima Islam

8.2. Aus Dan Khazraj Menerima Islam

Seterusnya Rasulullah saw memperkenalkan dirinya kepada beberapa orang lelaki Bani Khazraj dari Madinah. Mereka berada di satu tempat yang bernama Aqabah. Rasulullah saw telah membacakan al-Quran kepada mereka. Selepas mereka mendengar bacaan al-Quran dari Baginda, mereka berbincang diantara mereka.

Mereka berkata, “Inilah Rasul yang Yahudi Madinah selama ini mengancam kita dengan kedatangannya.”

Sepertiga dari penduduk Madinah adalah kaum Yahudi. Dua pertiga lagi ialah Bani Aus dan Bani Khazraj. Madinah menjadi perebutan di antara tiga golongan ini. Namun tidak ada satu golongan mampu menundukkan yang lain. Mereka sama banyak dan sama kuat. Orang-orang Yahudi selalu mengancam Bani Aus dan Bani Khazraj bahwa seorang Nabi akan diutus kepada mereka. Mereka akan menjadi pengikut Nabi itu. Ketika itu mereka akan menguasai Madinah dan akan menyembelih Bani Aus dan Bani Khazraj.

Lelaki dari Bani Khazraj itu berkata, “Inilah Nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi. Kalau begitu, jangan sampai Yahudi mendahului kita sehingga nanti ancaman mereka itu terlaksana.”

Selepas itu mereka semua masuk Islam. Rasulullah saw telah mengajarkan al-Quran kepada mereka. Mereka ialah Sayidina As’ad bin Zurarah, Sayidina Rafi’ bin Malik, Sayidina Muaz bin Afra’, Sayidina Zaid bin Tsa’labah.

Apabila mereka pulang ke Madinah, mereka menyebarkan Islam di Madinah. Pada tahun berikutnya, mereka telah mengirim dua belas orang wakil mereka bertemu dengan Rasulullah saw pada musim haji. Mereka telah mengisytiharkan keislaman mereka dan sebagian penduduk Madinah yang tidak dapat datang ke Mekah. Mereka semua telah berbai’ah kepada Rasulullah saw. Bai’ah itu dikenal dengan Bai’ah ‘Aqabah al-Uula atau Bai’atun Nisa’. Ia dinamakan Bai’atun Nisa’ karena ini adalah bai’ah (taat setia) kepada Rasulullah saw dalam hal Iman dan Akhlak. Bai’ah ini tidak merangkumi Bai’ah Jihad seperti bai’ah kaum wanita kepada Rasulullah