English | Indonesia

Kisah Nabi Muhammad SAW

Kisah Nabi Muhammad SAW mengenai pribadi, keluarga, sahabat dan perjuangannya disampaikan secara komprehensif oleh Ustadz Nasaruddin Awang Al Hafiz dalam bukunya:

Catatan Sejarah Rasulullah saw, Menyingkap Keajaiban Pribadi dan Perjuangan Rasulullah saw serta Para Sahabat.

kisah nabi muhammad saw dan sejarah nabi muhammad saw

Hebatnya buku ini bukan terletak pada penulisnya, pembaca, penerbit, maupun yang memberi kata pengantarnya tetapi pada tokoh yang dikisahkannya. Baginda Nabi Muhammad saw tidak syak lagi merupakan tokoh paling hebat sepanjang zaman yang kehadirannya secara nyata selama 63 tahun di atas muka bumi ini telah mewarnai jagat raya dengan kepemimpinannya yang tidak ada bandingannya.

Daftar Isi “Catatan Sejarah Rasulullah saw”, ‘Menyingkap Keajaiban Pribadi dan Perjuangan Rasulullah saw serta Para Sahabat’

Kisah Nabi Muhammad saw dan para Sahabat adalah sejarah satu-satunya yang pernah Allah cipta. Dunia tidak akan pernah melihat lagi kisah sejarah seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad saw dan para Sahabat. Kisah Nabi Muhammad saw ini adalah kisah sejarah yang paling besar dan paling agung yang pernah berlaku. Watak dunia dan peradaban manusia berubah dengannya. Sejarah Rasulullah saw sarat dengan berbagai rahasia dan perkara tersirat yang sedetik darinya pun cukup berharga untuk dinukil untuk menjadi bacaan dan panduan kepada umat Islam dan manusia seluruhnya. Maka lahirlah berbagai kitab Sirah yang disusun oleh berbagai pengarang, bahkan orientalis Barat pun turut berebut untuk menampilkan dirinya sebagai penafsir sejarah Rasulullah saw.

Alangkah rugi apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad saw ketinggalan dalam menelusuri kehebatan perjuangan Rasulullah saw. Perjuangan Baginda saw penuh kode-kode rahasia untuk umat akhir zaman yang perlu di kaji, diangkat dan disebarluaskan kepada dunia yang mendamba kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Maka lahirlah buku “Catatan Sejarah Rasulullah saw, Menyingkap Keajaiban Pribadi dan Perjuangan Rasulullah saw serta Para Sahabat” yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari kitab-kitab sirah klasik yang jarang diceritakan orang.

Buku Catatan Sejarah Rasulullah saw ini disusun dari perspektif pejuang Islam yang berjuang sungguh-sungguh untuk meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Buku ini bukan bersifat kajian ilmiah seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh akademisi semata-mata. Bukan juga naratif seperti yang dihasilkan oleh novelis yang bertujuan menghibur pembaca semata-mata. Buku ini memaparkan pesan-pesan penting yang dapat meniup semangat pembaca untuk turut terjun dalam alam perjuangan bersama Rasulullah saw dan para Sahabat yang berjumlah 140.000.

Baginda Nabi Muhammad saw yang merupakan Rasul terakhir adalah Rasul kita sebagai umat akhir zaman. Maka, hal yang salah apabila kita menceraikan Rasulullah saw dari diri kita, seperti yang dipropagandakan oleh Yahudi dan musuh-musuh Islam yang berhujah Nabi Muhammad saw telah wafat. Sesungguhnya, walaupun jasad Baginda Nabi Muhammad saw telah wafat, ruh Baginda tetap hidup bersama kita. Bahkan ruh Baginda Nabi Muhammad saw tetap berupaya memimpin dan memandu kita melalui teknologi ruh, jika kita bersungguh-sunguh menjalani latihan rohaniah sehingga kita menjadi orang ruh.

Wujudnya hubungan rohaniah yang aktif antara Rasulullah saw dengan umatnya dari kalangan yang terpilih bukan perkara yang asing dalam kosmologi ahli-ahli sufi. Latihan rohaniah ini melibatkan proses tazkiatun nafs (penyucian nafsu) secara disiplin dan konsisten, digerakkan oleh mujaddid-mujaddid, pemimpin-pemimpin thoifah, syeikh-syeikh tarekat yang mayoritas mempunyai nasab yang bersambung hingga ke Baginda Nabi Muhammad saw dan para Sahabat. Sebagaimana hadis-hadis yang mengingatkankita akan kelebihan yang Allah karuniakan kepada para Ahlul Bait dan para Sahabat yang Rasulullah saw umpamakan seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk bagi umat.

Umat Islam Nusantara cukup bertuah karena mendapat limpahan warisan Islam Rasulullah saw dari kelompok Ahlul Bait dan keturunan sahabat yang berdatangan sejak kurun ke 9 M. Walaupun dokumentasi sejarah mencatat kedatangan mereka di dorong oleh faktor ekonomi, pada hakikatnya perdagangan mereka adalah jembatan yang menghubungkan mereka dengan penduduk setempat. Dengan kata lain, perdagangan mereka mempunyai motif dakwah dan menyeru manusia kepada Allah dan RAsulullah saw, bukan untuk keuntungan semata seperti dalam ekonomi kapitalis.

Kisah-kisah yang dipetik dari sejarah Nabi Muhammad saw, telah diolah dengan nilai-nilai perjuangan untuk menekankan betapa revelan kisah Nabi Muhammad saw dengan kehidupan zaman modern saat ini.

***********************************************************************

Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para Sahabat,

“Siapakah makhluk Allah yang paling ajaib imannya?”

“Malaikat,” jawab para Sahabat.

“Bagaimana para malaikat tidak beriman dengan Allah sedangkan mereka senantiasa dekat dengan Allah,” jawab Baginda menafikan.

“Para nabi,” jawab Sahabat.

“Bagaimana para nabi tidak beriman sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka.” Nabi membantah lagi jawapan Sahabat.

“Kami Sahabatmu?!” Jawab Sahabat.

“Bagaimana kamu tidak beriman sedangkan aku berada di tengah-tengah kamu?” Jawab Nabi.

Akhirnya Rasul bersabda: “Makhluk paling ajaib imannya ialah mereka yang hidup sesudah aku. Mereka tidak pernah berjumpa tetapi beriman denganku. Tapi mereka mencintai aku melebihi anak dan orang-orang tua mereka. Mereka ialah Ikhwanku. Mereka membaca Al Quran dan beriman dengan semua isinya.” (Riwayat Abu Ya’la)

“Wahai Abu Bakar,” Rasulullah bersabda, “Adakah kamu tidak rindu Ikhwanku karena mereka juga mencintai engkau karena engkau Sahabatku.” (Riwayat Ibnu Hajar Asqalani )

Rasulullah SAW menyambung lagi: “Berbahagialah orang yang dapat berjumpa dan beriman dengan aku. Dan berbahagialah tujuh kali orang-orang yang beriman dengan aku tapi tidak pernah berjumpa dengan aku.” (Riwayat Imam Ahmad)

 

BANTUAN DAN DONASI BERUPA WAKAF, ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DAPAT DISALURKAN MELALUI:

BCA A/N YAYASAN GLOBAL IKHWAN  5035500313