English | Indonesia

Sholawat Nabi Muhammad saw

Perintah Allah agar kita senantiasa membaca sholawat Nabi Muhammad saw, yaitu firman Allah:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Al Ahzab ayat 56)

Sedangkan hadis-hadis yang menganjurkan kita bersholawat pada Nabi Muhammad saw:

1. Abu Bakar as-Shiddiq meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah saw bersabda:

 Barangsiapa yang bersholawat kepadaku, maka aku akan memberinya syafaat pada hari kiamat. (Riwayat Ibnu Syahiin dalam at-Targhib dan Ibnu Basykawal)

2. Umar bin Khaththab meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda:

 Barangsiapa bersholawat kepadaku satu kali sholawat, maka Allah akan membalas sepuluh kali sholawat dan mengangkatnya sepuluh derajat. (Riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad)

3. Ali bin Abu Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

Manusia bakhil adalah orang yang disebut namaku di sisinya, tetapi tidak membaca sholawat kepadaku. (Riwayat Imam at-Tirmidzi)

Sholawat Ibrahimiah

Sholawat Ibrahimiah ini adalah bacaan sholawat yang wajib dibaca ketika tahiyat akhir dalam sholat. Kedudukannya sungguh istimewa.

sholawat ibrahimYa Allah selamatkanlah ke atas Sayidina Muhammad dan ahli keluarga sayidina Muhammad

Sepertimana Allah telah selamatkan ke atas Sayidina Ibrahim dan ahli keluarga Sayidina Ibrahim.

Dan berkatilah ke atas Sayidina Muhammad dan ahli keluarga Sayidina Muhammad

Sepertimana Allah telah berkati, ke atas Sayidina Ibrahim dan ahli keluarga Sayidina Ibrahim.

Di seluruh alam semesta, Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

 Sholawat Badawi

Sholawat badawi adalah shalawat yang disusun oleh Syeikh Ahmad Badawi. Beliau adalah Ahlul Bait Rasulullah saw.

shalawat nabi muhammad saw shalawat badawiYa Allah sampaikanlah salam rindu kepada
Cahaya sebagai sumber segala cahaya
Rahasia segala rahasi
Obat seluruh penyakit
Anak kunci segala kejayaan
Dialah yang kami sangat rindu
Nabi muhammad yang terpilih
Keluarganya yg suci
Serta para sahabat yang menjadi pilihan
Sebanyak bilangan nikmatmu ya Allah