Posts tagged hikmah

Hikmah Ibadah Qurban

Hikmah Ibadah Qurban

Amalan dan ibadah semuanya menjurus untuk mengabdi kepada Allah SWT, mengEsa dan mengAgung-kanNya. Selain itu, ibadah juga mempunyai pengertian dan tuntutan yang boleh memberi manfaat untuk kehidupan manusia. Sholat berjamaah umpamanya, mengajar umat mengenai tata cara hidup bermasyarakat. Hidup saling bahu membahu dalam segala urusan. Hidup bermasyarakat itu pula dimonitor oleh seorang pemimpin. Rakyat wajib […]

Motivasi dan Konsultasi