Posts tagged panduan

Zakat dan Sedekah Untuk Meningkatkan ...

Zakat dan Sedekah Untuk Meningkatkan Iman

Membayar zakat adalah rukun Islam sedangkan sedekah atau infaq merupakan anjuran agama yang sangat utama. Banyak keutamaan dan fadhilat dari menunaikan zakat dan sedekah ini. Namun, mengharapkan fadhilah bukanlah tujuan dari melaksanakan ajaran Islam ini. Beramal sekedar mengharapkan pahala maupun fadhilat tidak akan dapat mengubah akhlak menjadi baik. Lantas, apa tujuan utama menunaikan zakat dan […]

Motivasi dan Konsultasi